MijnStadsfiets MijnStadsfiets Fietsen, reparatie en accessoires

MijnStadsfiets, gevestigd aan de Nieuwstraat 4 in Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Website: https://www.mijnstadsfiets.nl
 • Vestigingsadres: Nieuwstraat 4, 8061 GR, Hasselt
 • Telefoonnummer: 038-8520846
 • Contactpersoon: Thobias Mijnheer is de Functionaris Gegevensbescherming van MijnStadsfiets en is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MijnStadsfiets verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (Dhr, Mevr of Fam.)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt mondeling, in correspondentie of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MijnStadsfiets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een verkoopopdracht
 • Het aanmaken van een reparatieopdracht
 • Het afhandelen van een garantieopdracht
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het aanvragen van een fietsverzekering
 • Te kunnen reageren op uw informatie aanvraag of vraag via onze website
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MijnStadsfiets verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Systemen

Voor de aanvraag van een fietsverzekering kunt u op onze website een offerte/polis aanvragen. De gegevens welke u daar invult worden direct doorgestuurd naar ENRA Verzekeringen. De privacyverklaring van ENRA vindt u hier: https://www.enra.nl/klantenservice/privacyverklaring

Voor het aanmaken van een verkoop-, reparatie- en garantieopdracht verwerken wij uw gegevens in ons kassaprogramma CycleSoftware B.V. Met dit bedrijf hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze vindt u hier: https://www.mijnstadsfiets.nl/images/media/cyclesoftware.pdf

Op onze website kunt u een contactformulier invullen. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, herkenbaar aan https in de URL en het kenmerkende slotje in de browser. Uw gegevens worden zo versleuteld via internet verzonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

MijnStadsfiets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MijnStadsfiets verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MijnStadsfiets gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MijnStadsfiets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MijnStadsfiets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MijnStadsfiets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 20 mei 2018